Javascript

<script type=”text/javascript”>

alert (”Hej”);

</script>

<p>Här startar ett stycke

</p>här slutar stycket